VÝROBkY

MENU

Separátor vo firme spracovávajúcej cukru

V potravinárskom priemysle hrá používanie separátorov kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a kvality potravinových výrobkov. Tieto zariadenia sú navrhnuté na odstraňovanie cudzích častíc, ako sú kovy, plasty a sklo, z potravinových surovín a výrobkov. Tým sa minimalizuje riziko kontaminácie a zaisťuje sa, že potraviny sú bezpečné pre konzumáciu. Vďaka separátorom je možné dosiahnuť vyššie štandardy hygieny vo výrobných procesoch, čo je zásadné pre prevenciu šírenia chorôb a udržanie čistoty potravinových výrobkov.

Použitie moderných separačných technológií v potravinárskom priemysle nielenže chráni spotrebiteľov, ale taktiež zvyšuje kvalitu výrobkov a minimalizuje výrobné straty. Vďaka tomu môžu potravinárske firmy splniť prísne regulačné a normatívne požiadavky.

Magnetický separátor vo výrobe cukru

Môžeme sa pozrieť aj do inej oblasti než len tej automobilovej alebo strojárenskej. Skvelým príkladom nám môže poslúžiť aj doskový magnetický separátor, známy aj ako magnetický lampáš, nainštalovaný vo firme zaoberajúcej sa výrobou cukru. V tomto prípade sa tento konkrétny separátor osvedčil pri oddeľovaní kryštalického cukru od nežiaducich nečistôt, pričom je nutné si uvedomiť, že frakcia cukru dosahuje rozmery 0,6 mm.

Tento typ magnetického separátora je elegantne umiestnený v potrubí s priemerom 200 mm a je schopný v priebehu jednej hodiny spracovať 25 až 30 ton kryštalického cukru. Separácia takto jemného materiálu vyžadovala použitie špeciálneho variantu separátora vybaveného najsilnejšími neodymovými magnetmi. Vďaka tomuto prevedeniu separátor dosahuje mimoriadne vysokú magnetickú indukciu 7500 G, čo dokáže splniť požiadavky na separáciu feromagnetických nečistôt o veľkosti 0,5 mm.

Na dosiahnutie absolútnej čistoty sa ešte nakoniec celého čistiaceho procesu umiestňuje skriňový separátor, vybavený magnetmi s extrémnou magnetickou indukciou 18 700 G, čo umožňuje efektívne separovať feromagnetické nečistoty s veľkosťou až 1 mikrón.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram