Patríme medzi najvýznamnejších výrobcov magnetických separátorov v Slovenskej republike

BMW
Bosch
Nestlé
Mondeléz
Siemens
Škoda
vybrané spoločnosti, ktoré nám dôverujú...

Vyrobili sme viac ako 20 000+ magnetických separátorov

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram