Magnetické separátory

Vyrábame a servisujeme už 23 rokov!
Naša spoločnosť Magsy s.r.o sa špecializuje najmä na výrobu magnetických separátorov, garantujeme bezkonkurenčný servis.

Vyrobili sme viac ako 20 000+ magnetických separátorov

vybrané spoločnosti, ktoré nám dôverujú...
ĎALŠIE REFERENCIE

Čo je magnetický separátor?

Magnetický separátor je zariadenie, ktoré využíva magnetické pole na oddelenie magnetických materiálov od nemagnetických. Magnetické separátory sa používajú v rôznych druhoch priemyslu vrátane baníctva, metalurgie, spracovania odpadu a potravinárstva. Tento nástroj je veľmi dôležitý na účinné oddeľovanie rôznych druhov materiálov na základe ich magnetických vlastností.

Existuje množstvo rôznych variantov magnetických separátorov, ktoré sa líšia veľkosťou, tvarom, typom použitého magnetického poľa a spôsobom, akým materiál prechádza cez separátor. Medzi najbežnejšie typy patria ručné magnetické separátory. Tieto separátory sú malé a ľahko prenosné, čo umožňuje ich použitie v menších priestoroch, napríklad na separáciu kovového šrotu.

Ďalším typom sú automatické magnetické separátory. Tento typ má väčšie rozmery, a preto je odolnejší, čo ho predurčuje na spracovanie väčšieho množstva materiálu, napríklad pri triedení rudy v ťažobnom priemysle.

Suché magnetické separátory pracujú so suchým materiálom, ako je ruda alebo sypký materiál, ako je piesok, kameň, múka, rudy, soľ, obilie a ďalšie. Tieto separátory sa často používajú v potravinárskom priemysle na odstraňovanie kovových kontaminantov z potravinárskych výrobkov, čo je rozhodujúce pre zachovanie bezpečnosti a kvality potravín.

Mokré magnetické separátory sú ďalšou kategóriou zariadení, ktoré využívajú magnetické pole na oddelenie magneticky citlivých materiálov od iných materiálov. V tomto prípade sa však proces separácie uskutočňuje pomocou kvapalných médií, ako je voda alebo iné kvapaliny. Mokré magnetické separátory sa často používajú v priemyselných aplikáciách, napríklad v baníctve na extrakciu cenných kovov z rúd a iných hornín, alebo pri spracovaní odpadu na oddelenie magneticky citlivých materiálov z tokov odpadu.

Princíp čistenia našich odlučovačov

ZOBRAZIŤ VIAC

Štúdie priamo od zákazníkov

Separátor vo firme na výrobu ložísk

V priemyselných a výrobných prevádzkach je zachovanie čistoty a kvality surovín a materiálov kľúč...

Ušetrili sme strojárenskej firme 20 000 EUR

Magnetické separátory predstavujú zariadenia využívajúce magnetické pole na odstraňovanie magneti...

Separátor vo firme spracovávajúcej cukru

V potravinárskom priemysle hrá používanie separátorov kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a ...

Môžete si u nás kúpiť aj samostatné magnety

Ďalšie produkty
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram