VÝROBkY

MENU

Separátor vo firme na výrobu ložísk

V priemyselných a výrobných prevádzkach je zachovanie čistoty a kvality surovín a materiálov kľúčové pre zaistenie bezproblémového chodu výrobných procesov a kvalitného výsledku. Magnetické separátory sú stále dôležitejšou súčasťou týchto prevádzok. V tomto článku sa pozrieme na magnetické separátor použitý vo firme na výrobu ložísk.

Magnetický separátor vo firme vyrábajúcej ložiská

Firma špecializujúca sa na výrobu ložísk do kolies čelila výzve, ktorú mnoho priemyselných podnikov dobre pozná - ako udržať pracovnú emulziu v optimálnom stave a predĺžiť jej životnosť. Obrábacia emulzia je kľúčovým médiom v procese výroby ložísk do kolies. Avšak problém spočíval v tom, že táto emulzia bola náchylná na kontamináciu kovovými časticami. Tieto kovové častice pochádzali z rôznych zdrojov vrátane surovín, nástrojov a dokonca aj samotných strojov. Akonáhle sa tieto kovové častice dostali do emulzie, spôsobovali problémy.

Aby firma riešila tento problém, rozhodla sa nasadiť automatický prietokový magnetický separátor. Prietokový magnetický separátor bol umiestnený v priechode emulzie a priťahoval kovové častice, keď prechádzali okolo neho. Vďaka odstráneniu kovových nečistôt z emulzie bola emulzia udržovaná v optimálnom stave. Tým sa výrazne predĺžila jej životnosť. Vďaka čistej emulzii, bola firma schopná významne znížiť frekvenciu výmeny emulzie. To malo za následok nižšie náklady na nákup nového média a zníženie množstva odpadu. Predĺženie životnosti emulzie o 32 % malo neprehliadnuteľný vplyv na náklady a efektivitu výrobného procesu. Firma nielenže ušetrila peniaze na nákladoch spojených s emulziou a nástrojmi, ale taktiež zvýšila kvalitu svojich výrobkov a znížila negatívny dopad na životné prostredie prostredníctvom redukcie odpadu.

Na čo primárne slúži magnetický separátor?

Ochrana zariadenia: Magnetické separátory pomáhajú chrániť stroje a zariadenia pred poškodením spôsobeným kovovými nečistotami. Kovové častice môžu spôsobiť opotrebovanie a poškriabanie povrchov, čo môže viesť k drahým opravám a výmenám komponentov.

Zlepšenie kvality výrobkov: V odvetviach, kde je čistota produktu kľúčová, ako je potravinárstvo alebo farmácia, magnetické separátory pomáhajú odstraňovať kovové nečistoty, čo zaisťuje vysokú kvalitu výsledného produktu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram