Magnetický separátor pre tekuté a ľahko priepustné zmesi s automatickým čistenímAutomatické čistenie slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt v prúde hlavne tekutých látok. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi, aby nedošlo k strhnutiu magnetických nečistôt prúdom tekutiny. Jedná sa o neodymové-NdFeB magnety, ktoré majú niekoľkanásobne väčšiu magnetickú indukciu (magnetickú silu) ako klasické, feritové magnety, ktoré by v tekutine kovové nečistoty neudržali.

Štandardne vyrábame vstupný a výstupný priemer 50, 100, 150 a 250 mm. Magnetický separátor je tiež možné dodať v dvojplášťovom prevedení pre vyhrievanie vnútorného plášťa (separácia napr. z čokolády).

 

Každému zákazníkovi vychádzame maximálne v ústrety. Vyrábame na mieru podľa Vašich potrieb. NAPÍŠTE SI O PONUKU NA SEPARÁTOR

Tento výrobok vyvíja a vyrába naša spoločnosť. Montáž a servis vykonávajú naši odborne vyškolení technici.

Potrebujete poradiť? Ozveme sa Vám.
POSLAT DOTAZ

Automatické čistenie separátora

Po spustení automatického procesu čistenia dôjde k vysunutiu magnetických jadier z nerezových trubíc do hornej časti magnetického separátora, voda dokonale odstráni nachytané kovové nečistoty a tie sú zo separátora vypustené pomocou ventilu v spodnej časti. Pred spustením procesu čistenia je možné využitie ďalšieho ventilu, ktorým vypustíte zbytkový materiál, ktorý zostane v tele magnetického separátora pred jeho čistením.

Magnetický separátor je ovládaný pomocou pneumatických prvkov FESTO a proces čistenia je kontrolovaný pomocou programovatelného automatu PLC - SIEMENS.

Materiál prúdi cez separátor

Separátor zachytáva magnetické nečistoty

Zavretý bypass

Materiál prúdi cez bypass

Separátor sa čistí

Otvorený bypass

 

Separačná nádoba - dvojstupňová separácia z tekutých zmesí

Sekundárne separácia kovových nečistôt zachytených prietokovým separátorom s automatickým čistením.

Priebeh separácia v separačnej nádobe

Magnetický separátor s automatickým čistením zachytí kovové nečistoty z kvapaliny. V priebehu automatického čistiaceho cyklu sa tieto nečistoty opláchnu vodou alebo ľubovoľným médiom. Táto oplachová kvapalina sa spoločne so zachytenými kovmi vypustí do separačnej nádoby (na obrázku červený prívod) .

Schéma separačnej nádobyV hornej časti separačnej nádoby (červená) sa nachádza magnetický valec. Cez tento magnetický valec preteká oplachová kvapalina do spodnej časti nádoby (zelená). Magnetický valec zachytí kovy a prítlačný valec z nich vytlačí zvyšky kvapaliny. Vďaka tomu sú vytriedené kovy takmer suché a zhromažďujú sa v priloženej nádobe (sivá nádoba) .

Veľkou výhodou tohto technického riešenia je, že zo spodnej časti nádoby sa oplachová kvapalina znova použije pre oplachovanie separátora. Ide teda o uzavretý okruh s minimálnymi stratami oplachovej kvapaliny. Dopĺňanie alebo kompletná výmena oplachovej kvapaliny je len občasná , čo vedie k úsporám a zníženiu nutnosti ďalšej obsluhy .

Kde použiť separačnú nádobu?

Všade tam, kde nie je možné oplachovú kvapalinu kontaminovanú zachytenými kovovými nečistotami vypúšťať do kanalizácie.

Magnetický separátor je skladom ihned k dodaniu.
KÚPIŤ SEPARÁTOR

Tento výrobok vyvíja a vyrába naša spoločnosť. Montáž a servis vykonávajú naši odborne vyškolení technici.

Každému zákazníkovi vychádzame maximálne v ústrety. Vyrábame na mieru podľa Vašich potrieb. NAPÍŠTE SI O PONUKU NA SEPARÁTOR

VIACEJ INFORMÁCIÍ NA ŠPECIALIZOVANOM WEBE

Výhody separačnej nádoby

  • vysoká účinnosť magnetickej separácie
  • uzavretý okruh sekundárnej separácie - separátor  čistí stále rovnakú oplachovú kvapalinú  (voda, olej alebo emulzie), čo zmenšuje jeho straty. Kvapalina sa vymieňa len raz za čas podľa stupňa jej znečistenia a frekvencia čistenia separátora.
  • nízke náklady na likvidáciu zachytených nečistôt (likvidujete len kovové nečistoty, nie oplachovú kvapalinu)
  • minimálna ekologická záťaž
  • bez nutnosti obsluhy - úspora pracovných síl
  • ľahko uvidíte, koľko kovových nečistôt je separátorom zachytené

 

 

Funkcie separačnej nádoby

Suché vytriedené kovy v separačnej nádobe

Magnetický valec zachytí kovy a prítlačný valec z nich vytlačí zvyšky kvapaliny.