Suché zmesi s ručným čistením

Princípom magnetického separátora na separáciu suchých zmesí s ručným čistením je použitie magnetického poľa na odstránenie feromagnetických nečistôt z materiálu. Počas prevádzky sa nečistoty obsahujúce železné častice a malé kovy zachytávajú na magnetickom povrchu separátora. Počas prevádzky sa musí pravidelne vykonávať ručné čistenie separátora. Na tento účel by sa mali používať nemagnetické nástroje, napríklad plastové alebo nylonové škrabky. Medzi materiály, ktoré môžu prechádzať cez tento typ separátora, patria sypké materiály, ako je piesok, soľ, múka, rôzne druhy obilia a iné podobné zmesi.
POZRI VIAC

Kvapalné zmesi s ručným čistením

Magnetické odlučovače pre mokré zmesi s ručným čistením sú špecifickým typom odlučovača, ktorý umožňuje pravidelné odstraňovanie zachytených kovových nečistôt, čo je nevyhnutné na zachovanie vysokej kvality konečných produktov. Princíp činnosti spočíva v ponorení materiálu do kvapalného média, ako je voda, a vytvorení magnetického poľa v tejto kvapaline. Feromagnetické nečistoty obsiahnuté v materiáli sú následne priťahované magnetickým poľom a zostávajú zachytené na povrchu separátora. Plastové škrabky, nylonové kefy a podobné nástroje sú ideálne na dokonalé odstránenie nečistôt zo separátora. Medzi materiály, ktoré môžu prejsť cez tento typ separátora, patria chladiace kvapaliny, oleje a mazivá alebo potravinárske a farmaceutické výrobky.
POZRI VIAC

Suché zmesi s automatickým čistením

Magnetické separátory pre suché zmesi s automatickým čistením sú navrhnuté tak, aby sa čistili automaticky, čím sa minimalizuje potreba manuálneho zásahu a zabezpečuje nepretržitá prevádzka. Prevádzka takéhoto separátora je založená na pravidelnom vypínaní magnetického poľa, ktoré umožňuje uvoľňovanie nečistôt z povrchu separátora. Táto fáza čistenia je často sprevádzaná prúdom stlačeného vzduchu alebo iným mechanizmom, ktorý odstraňuje zachytené nečistoty z povrchu separátora. Vhodnými materiálmi pre tento typ separátora sú rôzne sypké zmesi, ako napríklad plastové granule, drvené minerály, zrná, semená a iné podobné materiály.
POZRI VIAC

Kvapalné zmesi s automatickým čistením

Magnetické odlučovače pre mokré zmesi s automatickým čistením fungujú na princípe aktívneho magnetického poľa a dokážu sa automaticky čistiť od zachytených nečistôt, čím sa minimalizuje potreba ľudského zásahu. Kvapalná zmes, ktorá obsahuje feromagnetické nečistoty, sa vedie okolo magnetického separátora. Vďaka magnetickému poľu sú tieto nečistoty priťahované k magnetickým povrchom separátora a zachytávané. Následne sa separátor automaticky vyčistí a zachytené nečistoty sa odstránia z magnetických povrchov do zbernej nádoby. Tento typ separátora je ideálny, ak je potrebné odstrániť nečistoty z chladiacej kvapaliny, priemyselných olejov a mazív, priemyselných kvapalín atď.

   Magnetické separátory

Magnetický separátor je zariadenie, ktoré sa dnes v priemysle bežne používa na oddeľovanie magnetických častíc z rôznych druhov materiálov. Jeho základný princíp spočíva v tom, že materiál, ktorý sa má oddeliť, prechádza okolo silných magnetov, ktoré priťahujú magnetické častice v materiáli; tie sa oddelia a zostanú pripevnené k silnému magnetu.

Ako sa magnetický separátor čistí ručne?
Na ilustráciu si môžeme predstaviť magnetický separátor v podobe trubice vybavenej vnútorným magnetom. Pri ručnom čistení sa trubica otvorí alebo rozoberie a pracovník fyzicky odstráni z povrchu magnetu zachytené magnetické častice. Zvyčajne sa to robí pomocou rukavíc a nemagnetických nástrojov, ako je gumová škrabka. Tento proces je dôležitý na to, aby separátor naďalej účinne fungoval.

Ako sa magnetický separátor automaticky čistí?
Automatické magnetické odlučovače majú zabudovaný mechanizmus, ktorý aktivuje čistenie pravidelne alebo na základe určitého nastavenia. To môže zahŕňať vyprázdňovanie zozbieraných magnetických častíc do samostatného zásobníka, zdvíhanie magnetu z materiálu alebo iné metódy, ktoré minimalizujú potrebu manuálneho zásahu.

V akých oblastiach sa používa magnetický separátor?

Magnetické separátory možno nájsť v rôznych priemyselných odvetviach:
• Ťažobný priemysel: Na oddeľovanie železných nečistôt z rúd a hornín.
• Potravinársky priemysel: Na odstraňovanie kovových nečistôt z potravinárskych výrobkov.
• Recyklácia: oddelenie kovových  materiálov od recyklovateľných materiálov.
• Farmaceutické výrobky: na čistenie surovín na výrobu farmaceutických výrobkov od kovových nečistôt.
• Plastikársky priemysel: Na separáciu kovov z plastových granulátov.


Magnetický separátor vám ušetrí veľa peňazí
Inštalácia separačnej technológie v spoločnosti, ktorá sa špecializuje na výrobu potravinárskych výrobkov, priniesla spoločnosti značné úspory, čo podnikatelia ocenia v každej dobe.

Magnetický separátor prináša niekoľko kľúčových výhod, ktoré majú pozitívny vplyv na celú prevádzku a kvalitu výsledných produktov.

Odstránením väčšiny kovových nečistôt zo surovín sa výrazne zlepšila kvalita výsledných potravín. Kovové nečistoty sa považovali za jednu z hlavných príčin reklamácií a odstránením tohto problému sa výrazne znížil počet chybných výrobkov. V dôsledku toho sa znížili náklady na platenie pokút za oneskorené dodávky alebo nedodržanie noriem.

Technológia separácie znížila riziko kontaminácie kovovými nečistotami o neuveriteľných 90 %. Toto percento je pre potravinársky priemysel veľmi dôležité, pretože akákoľvek, aj malá nečistota môže mať negatívny vplyv na zdravie spotrebiteľov a povesť spoločnosti. Magnetický separátor zabezpečil hladké oddelenie kovových častíc od materiálov, čo viedlo k spoľahlivejšiemu výrobnému procesu.

Životnosť magnetického separátora
Životnosť magnetického separátora závisí od jeho konštrukcie, použitých materiálov, priemyselného prostredia a intenzity prevádzky. Vo všeobecnosti však pravidelná údržba, kvalitné materiály, precízne spracovanie, pravidelná kontrola a čistenie predlžujú jeho životnosť.

Prečo práve separátor od našej spoločnosti?
Naša spoločnosť sa špecializuje na výrobu vysokokvalitných a spoľahlivých magnetických separátorov s dlhou životnosťou a účinným čistením. Naše výrobky sú navrhnuté s ohľadom na najnovšie technologické štandardy, inovácie a normy, čo našim zákazníkom zaručuje maximálne výsledky a minimálne prevádzkové náklady.

Našim zákazníkom vždy ponúkame kompletné riešenie pre ich individuálne potreby, či už ide o manuálne alebo automatické separátory, a stojíme si za tým, že naša technológia prináša merateľné výhody a úspory.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
 • PRODÁVÁME MAGNETICKÉ VÝROBKY
  DO CELÉHO SVĚTA

  Máme širokou nabídku magnetických výrobků - od neodymových
  nebo feritových magnetů, přes magnetické čočky, magnetické fólie a pásky až po magnetické kapsy.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram