VÝROBkY

MENU

Magnetické separátory - magnetické odlučovače

Separátory tekutých zmesí s ručným čistením

Magnetický separátor slúži na zachytávanie kovových magnetických nečistôt v prúde tekutých látok. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi a nehrozí strhnutie magnetických nečistôt prúdom tekutiny. Pri čistení nemusíte vyberať magnetické jadrá z nerezových nemagnetických puzdier a nedochádza tak k ich znečisteniu alebo poškodeniu.

Separátory tekutých zmesí s automatickým čistením

Magnetický separátor slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt v prúde tekutých látok. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi a nehrozí strhnutie magnetických nečistôt prúdom tekutiny. Proces čistenia je plne automatizovaný a odpadá tak potreba ľudskej obsluhy. Najvyššia možná kvalita separácie!

Separátory suchých zmesí s ručným čistením

Magnetický separátor slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt zo sypkých materiálov s dobrými sypnými vlastnosťami. Je osadený veľmi silnými permanentnými magnetmi na bázy vzácnych zemín, ktoré dosahujú niekoľkonásobne vyššej magnetickej indukcie (magnetickej sily) než feritové magnety. Základnou časťou magnetického separátora sú magnetické výsuvné rošty. Dosahujeme magnetickej indukcie až 14.000 G!

Separátory suchých zmesí s automatickým čistením

Magnetický separátor slúži k zachytávaniu kovových magnetických nečistôt zo sypkých materiálov s dobrými sypnými vlastnosťami. Proces čistenia je plne automatizovaný a odpadá tak potreba ľudskej obsluhy. Najvyššia možná kvalita separácie!

Rotačné magnetické separátory

Rotačný separátor je určený na separáciu nečistôt z horšie priepustných zmesí s horšími sypnými vlastnoťami a väčšej zrnitosti materiálu. Komponent s magnetickými trubicami je usadený na hriadeli poháňanom elektromotorom. V priebehu separácie sa magnetické trubice plynule otáčajú. Je možné meniť rýchlosť rotácie podľa typu a množstva separovaného materiálu.

Doskové magnetické separátory

Doskový separátor je určený na separáciu nečistôt z ľahko priestupných zmesí s horšími sypnými vlastnosťami a väčšou zrnitosťou materiálu, ktorý by už cez magnetické rošty neprepadával plynule. Obvykle sú osadzované feritovými magnetmi. Výhodou je nastaviteľná rozhŕňacia strieška, ktorá rovnomerne nasmeruje tok materiálu priamo na magnetické dosky. Aj v automatickom prevedení!

Magnetické testovacie tyče

Magnetická testovacia tyč slúžiaca k odskúšaniu, či materiál obsahuje kovové - magnetické nečistoty. Je osadená veľmi silnými neodymovými NdFeB magnetmi. Nečistoty odstránite tak, že zatiahnete za plastové madlo a magnetické nečistoty odpadnú.

Magnetické dosky nad pásový dopravník

Magnetická doska nad dopravník slúži k separácii malého množstva kovových magnetických nečistôt z ľahko priestupných zmesí dopravovaných na dopravnom páse. Pre zachovanie plnej funkčnosti je potreba dosku čistiť každý deň.

Magnetické separátory kovov nad pásovým dopravníkom

Magnetický separátor kovov slúži na separáciu najmä väčších kovových magnetických nečistôt z ľahko priestupných zmesí dopravovaných na dopravnom páse. Vyrábame v prevedení s ručným i s automatickým čistením.

Magnetické bubny

Magnetický bubon je určený pre separáciu kovových, magnetických nečistôt zo sypkých zmesí (farebné kovy, plastový granulát, odpadové zmesy, uhlie). Výhodou magnetického bubnu je, že nie je súčasťou pásového dopravníka, takže jeho použitie je univerzálnejšie.

Magnetické bubny vynášecí

Magnetický bubon je určený pre separáciu kovových, magnetických nečistôt zo sypkých lepivých zmesí dopravovaných na dopravnom páse. Výhodou vynášecího magnetického bubnu je dvojnásobné prevzdušnenie separovaného materiála.

Magnetické valce

Magnetický valec je určený pre separáciu kovových, magnetických častí zo sypkých zmesí. Magnetický valec nahradí zostávajúci koncový valec dopravníka. Je vhodné ho využiť taktiež tam, kde je potrebné ochrániť následné zariadenie pred poškodením kovovými časticami.

Magnetické tyče

Magnetické tyče sú osadené veľmi silnými NdFeB magnetmi. Vďaka veľmi tenkej stene krycej trubice je výsledná magnetická sila na povrchu magnetickej trubice 6 300 a 8 900 G! Pomocou týchto magnetických tyčí si môžete sami zostaviť ľubovoľný magnetický separátor.

Magnety do násypky vstrekolisu

Magnet do násypky vstrekolisu nájde uplatnenie predovšetkým v plastikárskom priemysle, ak je používaný regranulát alebo drvený materiál. Magnet je schopný zachytiť aj veľmi jemné prachové častice kovu. Jednoduché čistenie!

Magnetické separátory nemagnetických kovov

Tento separátor patrí do novej generácie magnetických separátorov. Umožňuje separovať aj nemagnetické kovy od magnetických kovov a ostatných nekovových častíc.

Triediace linky

Zaoberáme sa návrhom, konštrukciou a výstavbou separačných liniek. Podľa potrieb zákazníka navrhneme na mieru separačnú linku tak, aby spĺňala všetky požiadavky.

Magnetické separátory

Magnetický separátor je zariadenie, ktoré využíva magnet k odstráneniu kovových magnetických nečistôt z rôznych zmesí, ktoré môžu byť ako sypké, tak tekuté. Magnetické separátory je možné použiť pred, počas a po výrobe materiálu a dajú sa upraviť tak, aby priťahovali rôzne typy magnetických materiálov v rôznych úrovniach intenzity. Aj keď jeho použitie je takmer vždy priemyselné, magnetický separátor sa používa pre širokú škálu aplikácií. Magnetické separátory separujú, magnetickou silou vychytávajú feromagnetické a v niektorých prípadoch aj paramagnetické kovové nečistoty a môžu sa líšiť veľkosťou, od stolovej verzie až po veľký, ťažký magnetický bubon, používaný pri recyklácii a iných výrobných aplikáciách.

Rozdelenie magnetických separátorov

Magnetické separátory rozdeľujeme podľa druhu čistenia na automatické a ručné. Ako už názvy napovedajú, pri automatickom čistení odpadá nutnosť manuálnej práce, na druhú stranu magnetické separátory s ručným čistením ju vyžadujú. Rozdeľujeme ich ale aj podľa toho, aký materiál sa separuje, suchý alebo tekutý. Medzi suché materiály zahrňujeme napríklad obilie, múku, mak, cukor, soľ. Medzi tekuté materiály by sme mohli zaradiť oplachové a odmasťovacie emulzie, olej, sirupy, čokoládu a pod.

Príklad separátoru s ručným čistením

Magnetický separátor doskový s ručným čistením MSP Tento typ separátoru je určený pre materiály, ktoré sú sypké, ale s horšími sypnými vlastnosťami. Najčastejšie sú osadené feritovými magnetmi, ale môžu byť použité aj silnejšie neodymové magnety. Separátor je zostavený tak, aby čistenie bolo čo najefektívnejšie a zabralo čo najmenej času. Separátor má po stranách dvierka, ktoré sa otvoria, na nich sú umiestnené zmienené magnety, na ktorých sú prichytené vyseparované kovové častice k odstráneniu.

Príklad separátoru s automatickým čistením

Jednostranný magnetický separátor pre suché zmesi. Tento typ magnetického separátoru je osadený silnými neodymovými magnetmi, ktoré umožňujú separovať kovové magnetické nečistoty rôznych veľkostí. Je navrhnutý tak, aby proces separácie umožnil oddeliť aj nečistoty väčšie ako 5 mm. Automatické čistenie pracuje na princípe prednastaveného intervalu, v ktorom sú zachytené kovové nečistoty vynesené na druhú stranu do bočnej výsypky.

Magnetický separátor na mieru

Magnetické separátory je možné zakúpiť už vyrobené a uložené v skladových zásobách, alebo ak to vaša prevádzka vyžaduje, je možné ho vyprojektovať na mieru, a to od výkresu, cez výrobu, až po inštaláciu.

Prečo zvoliť separátor od našej firmy?

So všetkým vyššie spomenutým vám pomôže naša firma MAGSY, ktorá je nielen najväčším špecializovaným výrobcom, ale tiež v tomto odvetví pôsobí cez 20 rokov a jej pobočky sú nielen po celej Európe, ale tiež v USA. Vďaka týmto mnohoročným skúsenostiam, je priemerná doba vyhotovenia separátoru na mieru v priemere iba 3 mesiace, aj preto sa radí naša firma medzi lídrov v celej Európe. Čerešničkou na torte je potom fakt, že firma MAGSY poskytuje aj pozáručný servis na svoje separátory.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram