Separátor vo firme na výrobu ložísk

V priemyselných a výrobných prevádzkach je zachovanie čistoty a kvality surovín a materiálov kľúčové pre zaistenie bezproblémového chodu výrobných procesov a kvalitného výsledku. Magnetické separátory sú stále dôležitejšou súčasťou týchto prevádzok. V tomto článku sa pozrieme na magnetické separátor použitý vo firme na výrobu ložísk.

Magnetický separátor vo firme vyrábajúcej ložiská

Firma špecializujúca sa na výrobu ložísk do kolies čelila výzve, ktorú mnoho priemyselných podnikov dobre pozná - ako udržať pracovnú emulziu v optimálnom stave a predĺžiť jej životnosť. Obrábacia emulzia je kľúčovým médiom v procese výroby ložísk do kolies. Avšak problém spočíval v tom, že táto emulzia bola náchylná na kontamináciu kovovými časticami. Tieto kovové častice pochádzali z rôznych zdrojov vrátane surovín, nástrojov a dokonca aj samotných strojov. Akonáhle sa tieto kovové častice dostali do emulzie, spôsobovali problémy.

Aby firma riešila tento problém, rozhodla sa nasadiť automatický prietokový magnetický separátor. Prietokový magnetický separátor bol umiestnený v priechode emulzie a priťahoval kovové častice, keď prechádzali okolo neho. Vďaka odstráneniu kovových nečistôt z emulzie bola emulzia udržovaná v optimálnom stave. Tým sa výrazne predĺžila jej životnosť. Vďaka čistej emulzii, bola firma schopná významne znížiť frekvenciu výmeny emulzie. To malo za následok nižšie náklady na nákup nového média a zníženie množstva odpadu. Predĺženie životnosti emulzie o 32 % malo neprehliadnuteľný vplyv na náklady a efektivitu výrobného procesu. Firma nielenže ušetrila peniaze na nákladoch spojených s emulziou a nástrojmi, ale taktiež zvýšila kvalitu svojich výrobkov a znížila negatívny dopad na životné prostredie prostredníctvom redukcie odpadu.

Na čo primárne slúži magnetický separátor?

Ochrana zariadenia: Magnetické separátory pomáhajú chrániť stroje a zariadenia pred poškodením spôsobeným kovovými nečistotami. Kovové častice môžu spôsobiť opotrebovanie a poškriabanie povrchov, čo môže viesť k drahým opravám a výmenám komponentov.

Zlepšenie kvality výrobkov: V odvetviach, kde je čistota produktu kľúčová, ako je potravinárstvo alebo farmácia, magnetické separátory pomáhajú odstraňovať kovové nečistoty, čo zaisťuje vysokú kvalitu výsledného produktu.

Ušetrili sme strojárenskej firme 20 000 EUR

Magnetické separátory predstavujú zariadenia využívajúce magnetické pole na odstraňovanie magnetických nečistôt z rôznych materiálov. Tieto separátory zohrávajú kľúčovú úlohu v odstraňovaní nežiaducich častíc, a to nielen z látok ako chladiacej kvapaliny, ale aj z rôznych špecifických materiálov, vrátane čokolády či múky.

V srdci každého separátora obvykle pulzuje neodymový magnet, ktorý patrí k najsilnejším magnetom dostupných na trhu. Môžeme však naraziť aj na separátory, v strede ktorých nájdeme feritové alebo SmCo magnety. Tieto inovatívne nástroje nachádzajú uplatnenie v rozmanitých priemyselných oblastiach. Využívajú sa predovšetkým v potravinárstve, papierenskom priemysle, recyklácii, ťažbe nerastov, automobilovom priemysle, farmaceutickom a chemickom odvetví av mnohých ďalších odvetviach, kde zastávajú neodmysliteľnú úlohu.

Strojárenskej firme sme ušetrili 20 000 eur ročne

Predstavte si firmu zaoberajúcu sa výrobou motorov a prevodoviek, kde precízna výroba je kľúčová. Predtým firma utrácala značné množstvo peňazí na nové nástroje a brity obrábacích nástrojov, kvôli opotrebeniu spôsobenému kovovými mikročasticami v emulzii. Tieto mikročastice môžu degradovať čepele nástrojov a viesť k ich rýchlemu opotrebovaniu.

Pri inštalácii magnetických separátorov sa situácia zásadne zmenila. Magnetické separátory účinne odstraňujú kovové nečistoty z pracovných emulzií, čo predlžuje životnosť obrábacích nástrojov. Výsledkom bolo zníženie ročných nákladov, čo v konečnom dôsledku znamenalo úsporu viac ako 500 000 Kč ročne.

Aké máme rozdelenie magnetických separátorov?

Rozdelenie magnetických separátorov je založené na povahe materiálu, ktorý separátorom prechádza a ktorý je následne čistený. Môžeme ich rozdeliť na separátory pre sypké materiály alebo zmesi a separátory na tekutiny a polotekutiny. Medzi sypké materiály môžeme zaradiť napríklad múku, cukor alebo obilie. Na druhej strane do kategórie tekutín a polotekutín radíme napríklad čokoládu, kečup alebo chladiacu emulziu.

Ďalším aspektom pre rozdeľovanie separátorov do rôznych kategórií je spôsob, akým sú separátory ovládané a čistené. Vždy je potrebné magnety od zachytených kovových častíc očistiť a je veľmi dôležité tento úkon vykonávať pravidelne. Tieto úkony môžu prebiehať buď automaticky, alebo manuálne, čo závisí od konkrétneho typu separátora.

Využitie magnetických separátorov má hneď niekoľko výhod. Po prvé, zaisťujú čistotu produktov, čo je kľúčové pre splnenie právnych noriem a zároveň chráni spotrebiteľov. V oblasti strojárstva tiež tieto zariadenia slúžia na čistenie kvapalín počas výrobného procesu. Vďaka nim môžu firmy znížiť servisné náklady, pretože čisté kvapaliny sú šetrnejšie k výrobným technológiám.

Vo svete strojárstva a priemyselnej výroby sú každý rok vyhodené tisíce korún na náhradné diely, servis a nové nástroje kvôli jednej drobnosti – kovovým časticiam a špine v pracovných emulziách. Našťastie existuje riešenie, ktoré môže dramaticky zvýšiť ziskovosť: magnetický separátor.

Separátor vo firme spracovávajúcej cukru

V potravinárskom priemysle hrá používanie separátorov kľúčovú úlohu pri zaisťovaní bezpečnosti a kvality potravinových výrobkov. Tieto zariadenia sú navrhnuté na odstraňovanie cudzích častíc, ako sú kovy, plasty a sklo, z potravinových surovín a výrobkov. Tým sa minimalizuje riziko kontaminácie a zaisťuje sa, že potraviny sú bezpečné pre konzumáciu. Vďaka separátorom je možné dosiahnuť vyššie štandardy hygieny vo výrobných procesoch, čo je zásadné pre prevenciu šírenia chorôb a udržanie čistoty potravinových výrobkov.

Použitie moderných separačných technológií v potravinárskom priemysle nielenže chráni spotrebiteľov, ale taktiež zvyšuje kvalitu výrobkov a minimalizuje výrobné straty. Vďaka tomu môžu potravinárske firmy splniť prísne regulačné a normatívne požiadavky.

Magnetický separátor vo výrobe cukru

Môžeme sa pozrieť aj do inej oblasti než len tej automobilovej alebo strojárenskej. Skvelým príkladom nám môže poslúžiť aj doskový magnetický separátor, známy aj ako magnetický lampáš, nainštalovaný vo firme zaoberajúcej sa výrobou cukru. V tomto prípade sa tento konkrétny separátor osvedčil pri oddeľovaní kryštalického cukru od nežiaducich nečistôt, pričom je nutné si uvedomiť, že frakcia cukru dosahuje rozmery 0,6 mm.

Tento typ magnetického separátora je elegantne umiestnený v potrubí s priemerom 200 mm a je schopný v priebehu jednej hodiny spracovať 25 až 30 ton kryštalického cukru. Separácia takto jemného materiálu vyžadovala použitie špeciálneho variantu separátora vybaveného najsilnejšími neodymovými magnetmi. Vďaka tomuto prevedeniu separátor dosahuje mimoriadne vysokú magnetickú indukciu 7500 G, čo dokáže splniť požiadavky na separáciu feromagnetických nečistôt o veľkosti 0,5 mm.

Na dosiahnutie absolútnej čistoty sa ešte nakoniec celého čistiaceho procesu umiestňuje skriňový separátor, vybavený magnetmi s extrémnou magnetickou indukciou 18 700 G, čo umožňuje efektívne separovať feromagnetické nečistoty s veľkosťou až 1 mikrón.